تمامي مطالب موجود در اين سامانه از وب سايت هاي ديگر و بدون دخالت انساني جمع آوري شده , لذا تمام مسئوليت آنها بر عهده وب سايت منبع ميباشد. مطالب مغاير با قوانين جمهوري اسلامي ايران را از طريق بخش تماس با ما به ما اعلام کنيد.


تازه ترین مطالب
تبلیغات


 

شاهکار استادشهریار
دوست دارم همدمت باشم ولی سربارنه،،،،

ادامه مطلب  

گفته بودم بی تو میمیرم ولی این بار نه _رضایی  

از افشین یدالهی 
 
گفته بودم بی تو میمیرم ولی این بار نه
گفته بودی عاشقم. هستی ولی انگار نه 
هر چه گویی دوستت دارم بجز تکرار نیست 
خو نمیگیرم به این تکرار طوطی وار نه
تا که پا بندت شوم از خویش ميراني مرا
دوست دارم همدمت باشم ولی سر بار نه 
قصد رفتن کرده ای تا باز هم گویم بمان 
بار دیگر می کنم خواهش ولی اصرار نه 
گه مرا پس می زنی گه باز پیشم می کشی
آن چه دستت داده ام نامش دلست. افسار نه 
میروی اما خودت هم خوب میدانی عزیز 
می کنی گاهی فراموشم ولی ان

ادامه مطلب  

 

 بودم بی تو میمیرم ولی اینبار نه
گفته بودی عاشقم هستی ولی انگار نه
 
هر چه گویی دوستت دارم به جز تکرار نیست
 
خو نمی گیرم به این تکرار طوطی وار نه
 
تا که پابندت شوم از خویش ميراني مرا
 
دوست دارم همدمت باشم ولی سربار نه
 
قصد رفتن کرده ای تا باز هم گویم بمان
 
بار دیگر می کنم خواهش ولی اصرار نه
 
گه مرا پس میزنی گه باز پیشم میکشی
 
آنچه دستت داده ام نامش دل است افسار نه
 
 میروی اما خودت هم خوب میدانی عزیز
 
می کنی گاهی فراموشم ولی انکار نه
 
سخت م

ادامه مطلب  

 

گفته بودم بی تو میمیرمولی این بار نهگفته بودی عاشقم هستیولی انگار نههر چی گویی دوستت دارم به جز تکرار نیستخو نمیگیرم به این تکراره طوطی وار نهتا که پابندت شوم از خویش ميراني مرادوست دارم همدمت باشمولی سربار نهقصده رفتن کرده ای تا باز هم گویم بمانبار دیگر میکنم خواهش ولی اصرار نهگه مرا پس میزنیگه باز پیشم میکشیآنچه دستت داده امنامش دل است افسار نه
میروی اما خودت هم خوب میدانی عزیزمیکنی گاهی فراموشم ولی انکار نهسخت میگیری به من با این همه ا

ادامه مطلب  

شعر از غادة السمان  

احبک لکنی اکره ان تعتقلنی.../ احبک لکنک لن تستطیع اعتقالی/کما یفشل الشلال فی اعتقال النهر/فاحببنی کما انا لحظة هاربةو اقبلنی کماا نا/وکن بحرا/شاسعاکالبحر/عمیقاکالبحر/کی اصب فیک بنفسی!!/ فاحبنی کما انا/ولا تحاول اعتقال نظرتی او روحی/ و اقبلنی کما انا/ کما یتقبل البحر الانهار کلها التی تصب فیه و ترکض الیه ابدا/رغم الشلالات و السدود و البحیرات 
ترجمه:دوستت دارم اما متنفرهستم ازاین­که مرادربندکنی... /دوستت دارم اما نمی‌­توانی مرا زندانی کنی/هما

ادامه مطلب  

افسار  

متن اهنگ افسار (چاوشی)
آسمون اوری گرهد دنیا رو کرد سرد 
گفته بودم بی تو میمیرم ولی اینبار نه
گفته بودی عاشقم هستی ولی انگار نه
هر چه گویی دوستت دارم به جز تکرار نیست
خو نمی گیرم به این تکرار طوطی وار نه
تا که پابندت شوم از خویش ميراني مرا
دوست دارم همدمت باشم ولی سربار نه
قصد رفتن کرده ای تا باز هم گویم بمان
بار دیگر می کنم خواهش ولی اصرار نه
گه مرا پس میزنی گه باز پیشم میکشی
آنچه دستت داده ام نامش دل است افسار نه
آسمون اوری گرهد دنیا رو کرد سرد
آ

ادامه مطلب  

یه آه ه ه از ته دل  

 
گفته بودم بی تو میمیرم ولی این بار نه
گفته بودی عاشقم هستی ولی انگار نه
هرچه گویی دوستت دارم به جز تکرار نیست
خو نمیگیرم به این تکرار طوطیوار نه
تا که پا بندت شَوَم از خویش ميراني مرا
دوست دارم همدمت باشم ولی سر بار ، نه
قصد رفتن کرده ای تا باز هم گویم بمان
بار دیگر میکنم خواهش ولی اصرار نه
گه مرا پس میزنی گه باز پیشم میکشی
آنچه دستت داده ام نامش دل است افسار ، نه
آسمان را ابر فراگرفت و دنیا سرد شد..
من چگونه زیر خاک و سنگ در درون قبر دلخوش باشم

ادامه مطلب  

آن که دستت داده ام نامش «دل »است...  

گفته بودم بی تو میمیرم ولی اینبار نه
گفته بودی عاشقم هستی ولی انگار نه
هرچه گویی دوستت دارم بجز تکرار نیست
خو نمیگیرم به این تکرار طوطی وار نه
تاکه پابندت شوم از خویش می رانی مرا
دوست دارم همدمت باشم  ولی سر بار نه
قصد رفتن کرده ای تا بازهم گویم بمان
باردیگر می کنم خواهش ولی اصرار نه
گه مرا پس می زنی گه باز پیشم میکشی 
آن که دستت داده ام  نامش «دل» است افسار نه
می روی اما خودت هم خوب میدانی عزیز
میکنی گاهی فراموشم ولی انکار نه
سخت میگیری به من ،

ادامه مطلب  

افسار  

گفته بودم بی تو میمیرم ولی اینبار نه
گفته بودی عاشقم هستی ولی انگار نه
هر چه گویی دوستت دارم به جز تکرار نیست
خو نمی گیرم به این تکرار طوطی وار نه
تا که پابندت شوم از خویش ميراني مرا
دوست دارم همدمت باشم ولی سربار نه
قصد رفتن کرده ای تا باز هم گویم بمان
بار دیگر می کنم خواهش ولی اصرار نه
گه مرا پس میزنی گه باز پیشم میکشی
آنچه دستت داده ام نامش دل است افسار نه
 
 میروی اما خودت هم خوب میدانی عزیز
می کنی گاهی فراموشم ولی انکار نه
سخت میگیری به من ب

ادامه مطلب  

نامش دل است افسار نه  

گفته بودم بی تو میمیرم ولی اینبار نهگفته بودی عاشقم هستی ولی انگار نههر چه گویی دوستت دارم به جز تکرار نیستخو نمی گیرم به این تکرار طوطی وار نهتا که پابندت شوم از خویش ميراني مرادوست دارم همدمت باشم ولی سربار نهقصد رفتن کرده ای تا باز هم گویم بمانبار دیگر می کنم خواهش ولی اصرار نهگه مرا پس میزنی گه باز پیشم میکشیآنچه دستت داده ام نامش دل است افسار نهمیروی اما خودت هم خوب میدانی عزیزمی کنی گاهی فراموشم ولی انکار نهسخت میگیری به من با این همه

ادامه مطلب  

آقا جانم  

ندانم کدامین روز باشد وقت مردنم و ندانم آن وقت کدامین لباس باشد بر تنم و کدامین انسان باشد همدمم نمیدانم اما دوست دارم بعد از مردنم بشود خاک این تنم این دست و سر و صورتم این چشم و پا و گردنم بشود خاک و از آن خاک بروید سبزه و گل, شمشاد و از آن سبزی و گل, دلی شود شاداب یا کودکی شود خندان
ندانم کجا باشد جای مردنم و ندانم پیش دوست باشم یا دشمنم و ندانم جوان باشم یا پیر گرسنه باشم یا سیر بینا باشم یا کور خواب باشم یا هوشیار فرزنددار باشم یا ابتار  اما د

ادامه مطلب  

 

خدایا میشه....؟
خدایا من همیشه حس میکنم تو پیشمی، چون همش ناخوداگاه اسمت رو زبونمه. ولی خدایا دلم میخواد خیییلییییییی حست کنم. دلم میخواد مثلا بگم بیا....♡♡ بعد بفهممت‌...... خدایا دوست دارم مثه تو باشم، نه اینکه "خدا" باشم....
دوست دارم مثه تو خااااااالصانه ی خاااااالصانه خالص عاشق باشم، دوست دارم مثه تو دله بزرگ داشته باشم، دوست دارم مثه تو ببخشم، دوست دارم مثه تو.....
خدایا این" مثه  تو، ها" فقط بخاطر توعه. خدایا این روزا در عین ارومی نا ارومم. نمی

ادامه مطلب  

 

من اگر پست و بدم،تلخ زبان باشم نیزبهتر این است که من حرف نهان باشم نیز
من چه دارم؟...به خدا هیچ ندارم امروزنه وطن،مذهب و دین،کفرِ عیان باشم نیز
با خدا دوست،و با دشمنِ او شاید هممرد صد چهره در این وقت و زمان باشم نیز
من همینم که همینم به شما اصلا چهنه نخواهید که من گرگِ شبان باشم نیست
من که یک عمر به دنبالِ خودم می گشتمگِله ای نیست اگر جزء سگان باشم نیز
گله ای نسیت فقط درد من این باشد کهمدعی آمده تا آه و فغان باشم نیز
مدعی آمده تا سخت جدا تر سازدای

ادامه مطلب  

دوست دارم  

دوست دارم
با تو باشم
در یک خواب
طولانی و بی انتها
دوست دارم
صبحی را با دیدن
چشمانت اغاز کنم
دوست دارم
در مسیر عشق
شریکی نداشته باشم
     غیر از
نفسهایت که مخلوط
نفسهایم شده باشد
و من تا انتهای مسیر
دستت را رها
نخواهم کرد
 جلیل میاحے

ادامه مطلب  

 

از پیله ام بیرون زدم پروانه باشم پرواز کردم دور از ویرانه باشم گلها برایم دامن دل را گشودند تا زینت هر گلشن و گلخانه باشمروز تولد روز رستاخیز گل هاست بگذار من مانند گل بی شانه باشمزنبق بپیچانم شبیه رز بخندم تنهاترین آلاله ی دیوانه باشم باید به دنیا پاگذارم آذر آسا شاید زمستان ساکن میخانه باشم مست از تبسم های پر سوز و گدازم من دوست دارم شاعر پیمانه باشمدر من " پرستش " کن سزاوار نگاهم بگذار امشب با خودم بیگانه باشم

ادامه مطلب  

من یک دخترم  

من یک دخترم ....
بعضی وقتا دلم میخواد توآسمون پرواز کنم مثل پرنده ها یا قاصدکا . ..
دوست دارم شعر بخونم ، زیر بارون خیس بشم 
دوست دارم موهامو ببافم، انگشتامو لاک بزنم  ، دوست دارم تموم روسری های رنگی دنیا را داشته باشم ...
دوست دارم شهربازی برم ،پشمک و آبنبات چوبی بخورم ، شیطنت کنم 
دوست دارم زنده باشم زندگی کنم وصدای خنده هام دنیا راپرکنه 

ادامه مطلب  

گفته بودم ........  

گفته  بـــودم بی تو می میــرم ولی ایــن بار ، نهگفته بـــودی عاشقـــم هستی ولی انگــار ، نه
هـــرچه گویی دوستت دارم به جز تکرار نیست
خو نمی گیــــرم به این تکــــرارِ طوطیــــوار ، نه
تا که پا بندت شَــوَم از خـــویش می رانی مـــرادوست دارم همدمت باشــم ولی ســــربار ، نه
دل فروشی می کنی گویا گمان کــــردی که بازبا غــــرورم می خـــــرم آن را در این بــازار ، نه
قصد رفتن کـــــرده ای تا باز هـم گویــم بمـــانبار دیگـــر می کنــم خواهش ولی

ادامه مطلب  

بمان  

        دوست دارم همدمت باشم
               ولی سر بار نه
                       قصد رفتن کرده ای
                            تا باز هم گویم بمان
                                   بار دیگر میکنم خواهش 
                                             ولی اصرار نه
گه مرا پس میزنی
     گه باز پیشم میکشی
            انچه دادم دستت نامش دل است
                            افسار نه

ادامه مطلب  

 

امیدی بر جماعت نیست میخواهم رها باشماگر بی انتها هم نیستم بی ابتدا باشمچه می شد بین مردم رد شوی آرام و نامرئیکه مدتهاست میخواهم فقط یک شب خدا باشماگر یک بار دیگر فرصتی باشد که تا دنیا -بیایم دوست دارم تا قیامت در کما باشمخیابانها پر از دلدار و معشوقان سردرگمولی کو آنکه پیشش میتوانم بی ریا باشم ؟کسی باید بیاید مثل من باشد، خودم باشدکه با او جای لفظ مضحک من یا تو، ما باشمیکی باشد که بعد از سالها نزدیک او بودنبه غافلگیر کردنهای نابش آشنا باشم

ادامه مطلب  

سی  

آبان ،ماه تولدمه. میشم 27 ساله. یعنی تا سی سالگی ،3سال وقت دارم. با فرض اینکه تا اون موقع زنده و سلامت باشم. دلم میخواد توی این 3 سال شاد زندگی کنم. حتی اگه مشکلی هم هست، من سعی کنم شاد باشم. رانندگی یاد بگیرم. ورزش کنم. رژیم بگیرم. پس انداز قابل قبولی جمع کنم. نقاشی رو خیلی دوست دارم ادامه بدم و حرفه ای یاد بگیرم. زبانم رو تقویت کنم. درس بخونم و تخصص دلخواهم رو قبول بشم. ازدواج کنم(احتمالا 30سالگی بچه دار بشم) 
کاش 3سال دیگه، وقتی30ساله هستم و این پست ر

ادامه مطلب  

برف  

کلن خانواده ی رو مخی دارم یعنی شایدم من زیادی حساسم نسبت بهشون ...ولی خیلی رو مخن ...ولی امروز رفتیم بیرون برف بازی، آشم خوردیم ،کلی برف تو سر هم کوبیدیم ...ارشیا هم کلی بازی کرد...خوب بود 
الان کنار بخاری لش کردم ...همش زندگیه آیندم رو تصور میکنم ...
آه زندگی ...
دوست دارم ده سال دیگه شرکت معماری داخلی خودمو تاسیس کنم ...
زبان انگلیسی و فرانسه امو فول شده باشم ...
پولدار و مستقل شده باشم ...
یه نویسنده و ترانه سرای خوب شده باشم ...
ورزشم بکنم ...
 
 

ادامه مطلب  

"بايد مدتها پيش ديوانه شده باشم"  

باید مدت ها پیش دیوانه شده باشم 
باید تنم را داده باشم برای دراز كشیدنی ابدی 
یا كه هنوز همان جا 
روی همان نیمكت 
مشغول زار زدن باشم 
نگاه كن 
من دارم می خندم و می نویسم و كار می كنم و هنوز در پیاده روها می دوم تا به اتوبوس برسم  
نگران نباش
من روی كاغذها ... آدم ها و آسفالت خیابان گریه ات نمی كنم 
من تورا می خندم هنوز 
چون آدم دیوانه ای 
كه تنش بعد ضربات پی در پی 
بی حس شده باشد 
من دارم زندگی ام را می كنم 
همان قدر كه هنوز 
دارم روی آن نیمكت زار م

ادامه مطلب  

دوست دارم با تو باشم چون ..  

دوست دارم با تو باشم چون هیچ وقت از با تو بودن خسته نمی شوم. حتی وقتی با هم حرف نمی زنیم، حتی وقتی نوازشم نمی کنی، حتی وقتی در یک اتاق نیستیم باز هم خسته نمی شوم. هرگز دلزده نمی شوم. فکر کنم به خاطر این است که به تو اعتماد دارم، به افکارت اعتماد دارم. می توانی بفهمی چه می گویم؟ همه آن چه در تو می بینم و هر آن چه نمی بینم را دوست دارم. با این همه ضعف هایت را می دانم. اما احساس می کنم همین نقاط ضعف تو و نقاط قوت من هستند که با هم سازگارند. ترسهای مشترک ن

ادامه مطلب  

حالم خوبه  

سلام کردی به من
از طرف من هم سلام و عرض ادب
حالمو پرسیدی
خیلی ممنون خوبم
البته امیدوارم که خوب باشم
اصلاً مگه میشه تو رو ببینمو بد باشم
الان که دارم فکرشو می کنم میبینم که همون که پرسیدی خوبی یعنی همه چی
از طرف تو یه احوال پرسی سادس
ولی حال من اگر هم بد باشد با این سوال تو خوب می شود
می دونم که از من خوشت نمی آد
ولی تا حالا صراحتاً این رو نگفتی
به خودم گفتم چرا باید شرایطی ایجاد کنم که مستقیماً از من اظهار تنفر کنی
نه این کار رو نمی کنم
توی دنیا فق

ادامه مطلب  

 

بیمار تو ام چشم به درمان که باشم 
دلتنگ تو ام دست به دامان که باشم 
پا آبله و جاده پر از دعوت رفتن 
تردید مرا کشت به فرمان که باشم 
از دولت چشمان تو ابری شده حالم 
در غیبت کبرای تو باران که باشم 
با جهل سیاه سر زلف تو به چاهم 
بی قافله ام یوسف کنعان که باشم 
چشمان تو قحطی زده ی دین و دلم شد 
از خجلت این فاجعه ایمان که باشم 
برگرد که این غائله در حکم جهاد است 
با نیزه ی مژگان تو قرآن که باشم 

ادامه مطلب  

 

اگر از من نپرسند و من این فرصت رو از دست بدم که به اون ها چیزایی رو که بلدم یاد بدم، چه چیزی رو از دست میدم ؟ اگر دوستی من با اون ها قطع بشه چه چیزی رو از دست میدم ؟ اگر آدم تنهایی باشم گوشه ی اتاق که پشتش حرف بزنن چه چیزی رو از دست میدم ؟ اگر منفور شم ؟ اگر حرفی نزنم ؟ اگر صبور باشم ؟ صبور باشم ؟ صبور باشم ؟ صبور باشم ؟ چه چیزی رو از دست میدم ؟ چه چیزی رو از دست میدم ؟ چه چیزی رو از دست میدم ؟ چه اتفاقی قرار برای من بیفته ؟ چه اتفاقی ؟ چه فرقی دارم با ای

ادامه مطلب  

837)  

این شعر سریال شهرزاد و خیلی دوست دارم
شعریه که فکر کنم خیلیا بتونن با کلمه به کلمه اش ماجرایی از زندگی خودشون
و متصور بشن
برا من انگار مخاطبشم نه که خودم برای مخاطبی بخونمش
انگار به من میگه گفته بودی  بی تو میمیرم ولی این بار نه گفته بودی عاشقم هستی ولی انگار نه
فکر کنم هرچه گفتم دوستش دارم به جز تکرار نبود البته خوب خودمو قانع کرده بودم دوستش دارم ولی 
نه من دوستش نداشتم از اولش دوستش نداشتم ،اولش حس ترحم داشتم بهش بعدش
این حس ترحم از بین ر

ادامه مطلب  

837)  

این شعر سریال شهرزاد و خیلی دوست دارم
شعریه که فکر کنم خیلیا بتونن با کلمه به کلمه اش ماجرایی از زندگی خودشون
و متصور بشن
برا من انگار مخاطبشم نه که خودم برای مخاطبی بخونمش
انگار به من میگه گفته بودی  بی تو میمیرم ولی این بار نه گفته بودی عاشقم هستی ولی انگار نه
فکر کنم هرچه گفتم دوستش دارم به جز تکرار نبود البته خوب خودمو قانع کرده بودم دوستش دارم ولی 
نه من دوستش نداشتم از اولش دوستش نداشتم ،اولش حس ترحم داشتم بهش بعدش
این حس ترحم از بین ر

ادامه مطلب  

علی  

سلام به همه کسایی که اینو میخونن.من علی هستم همینجا میگم که همه بدونن من دیوانه وار عشقم دوس دارم نمیتونم بهش فکر نکنم.به قول خودش کاش لجبازی نمیکردیم..ولی خوب نشد ولی من عاشقشم نمیتونم بازش دس بکشمکنم دوس دارم دوباره باهات باشم دوباره دوباره.همینجا ازت معذرت میخوام بهونه من واسه زندگیم.میخوام دوباره باهات باشم میخوام تو زندگیت باشم.لطفا بهم اجازه بده من از خودت دور نکن چون من جز عشق تو کاری ندارم.

ادامه مطلب  

 

تو که رفتی خوب خنده هات مال من نیست  عشقت خیالت نفست  هیچیت حتی یک نگاه ساده ات هم برا من نیست حتی لحظه ای دیدنت هم  با جواب تاسف و شرمندگیه پس چرا  وفادارت باشم  تا الان بودم  نمیدونم چی داری که به قولی که بهت دادم هنوز وفادارم تا کی باشم در صورتی که تو به هیچ کدوم وفادار نبودی . اما من هر روز دیوانه ترت دارم میشم چون  دوستت دارم  دلیلی هم ندارم که چرا دارم  تو بند بند وجودمو مبلرزونی  تو عشق منی  عشق پاکم که  برای دیگری دلبری میکنه  عشقی که تا

ادامه مطلب  

0891  

 
بعضی وقتا نمیفهمم چطور ممکنه انقد قوی باشم . این همه بدی رو چطوری تحمل می کنم , با این همه فکرای بد و نا امیدی و واقعیتای تلخ چطوری دارم می جنگم و می رم جلو . چطور با این ظاهر ظریف و نحیفم میتونم انقد سر سخت باشم . نمیگم شکست نخوردم , خوردم , ولی بلند شدم . بلند شدن بعد از شکست از شکست ناپذیر بودنم سخت تره ...
باید خوشحال باشم که انقد قوی بودم , اما بغض دارم . چون قوی بودن خیلی سخته . خیلی سخت ...

ادامه مطلب  

خدایا دوست دارم  

خدایا فردا میخوام بهت نزدیک تر شوم کمکم کن تا قدر این لحصاتو بدونم و بیشتر باتو باشم چرا که تو خودت گفتی انسان رو فقط برای عبادت کردنم افریدم پس کمک کن تا بیشتر باتو باشم
خدایا چقدرتومهربونی واقعا هیچ معشوقی ندیدم که مثل تو باشه خدایا دوست دارم خدایا یه خواهشی ازت دارم منو تو تنهاییم تنها مگذار چرا که تحمل تنهای ندارم
 

ادامه مطلب  

نزدیک من که میای اول خودتو پیدا کن و بعد بیا من قهرمان نمیخوام .  

 
من اون فیلم رو ندیدم نه اون شعر رو نخوندماین بابا رو نمیشناسم هیچ وقت اونور نبودممن همینم که هستم یه آدم معمولیهیچ وقت مهم نبودم ,نباید کار سختی باشهبه خودم دروغ نگفتم ,فکر نکردم لازم باشهزندگی رو دوست دارم یه زندگی معمولینمی خوام کتاب باشم دوست دارم که گوش بدم به یه قصه معمولینمی خوام عاشق باشم اگه آخرش جدایینمی خوام پولدار باشم اگه قیمتش رهایینمی خوام زندگیمو به پای شهرت بریزمدوست دارم خودم باشم یه آدم معمولیدوست دارم خودم باشم خودم ب

ادامه مطلب  

گاهی وقتا دست خودت نیست  

امشب برایت یک بغل احساس دارم
امشب نشان از عطر و بوی یاس دارم
مهرت برایم خوشتر از هر در و گوهر
امشب میان سینه ام الماس دارم
امشب دلم از بی قراری ها گرفته
امشب دلم از سوگواری ها گرفته
می خواهم از نامم دگر چیزی نماند
امشب دلم حتی از این نجوا گرفته
میخواهم امشب از خودم آسوده  باشم
افتاده زیر پا گلی فرسوده باشم
یک عمر من خود را فدای غیر کردم
می خواهم امشب حاصلی بیهوده باشم
درد است درد خواستن اما ندیدن
وقتی که دیگر دیر شد آنگه رسیدن
یک شب مرا از آتش ن

ادامه مطلب  

حصار همیشگی  

کارمند باشم یا اهل هنر،
خانه دار باشم و اهل ظرافتهایش
چای را بپسندم یا قهوه را
اینها فرع مسئله است
اصل مسئله این است که وقتی تکیه میدهم در آغوشت و دستهایت را جمع میکنم،
ضربان قلب تورا ،پشت قفسه سینه ام و در قلبم حس کنم.
و مطمئن باشم که این حصار باپرجاست.
 دوستت دارم محمد مهربانم
 

ادامه مطلب  

نشد نشد  

می خواستم انتهای این باغ قدیم 
سر به زیر و پربار درخت رو به راه تو باشم 
می خواستم نباشم و در نبودم 
همیشه در یاد تو و نیمه نگاه تو باشم 
می خواستم برای پرواز تا بر تو 
همچون پر مرغان سیاه تو باشم 
افسوس که رفتی و رفت از خیالت 
هر جور شده خواستم بین راه تو باشم 
مثل کفتر جلد خانه همین تنهای بغل
نشد کنار پنجره چشم به راه تو باشم 
بساط دستفروشی حوالی دم شب
جنس محبوب و دل به خواه تو باشم 
نشد در آسمان تو بمانم و همین 
ستاره ای کم سو به شامگاه تو باشم

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1 
ورود به کانال تلگرام